Puurs en haar toekomst: vol leven


maandag, 19 december, 2011
Puurs en haar toekomst: vol leven

Een nieuwe kijk op onze gemeente met citymarketing

De voorbije jaren werd op alle fronten hard gewerkt aan de toekomst van Puurs. We zijn aan het openbloeien. Van een modaal dorp tot een karaktervolle gemeente die slim verrast met haar vooruitziende plannen om het leven in Puurs nog aangenamer te maken. We willen vooruit, met kwaliteit voorop. En dat in een gemoedelijke sfeer. 

We willen trouw blijven aan onze eigen stijl maar we willen toch op een professionele manier de toekomst van Puurs uitstippelen. We beseffen bovendien dat het als gemeente cruciaal is om ons proberen te onderscheiden van andere steden en gemeenten. Vandaar dat we een adviesbureau onder de arm genomen hebben om samen het citymarketingverhaal voor Puurs te schrijven en zo aan de toekomst van onze gemeente te werken.

 Samen met het personeel van onze organisatie en heel wat andere externe betrokkenen werden de laatste maanden de sterke punten van onze gemeente op een rijtje gezet. Niet alleen werden er een 30-tal diepgaande gesprekken gevoerd. Ook werd een hele stapel documenten - van verslagen tot beleidsplannen - doorgenomen en geanalyseerd.  

Puurs kan sterke troeven voorleggen. Troeven die we nog beter kunnen benutten en verder kunnen uitbouwen om in de eerste plaats de levenskwaliteit van onze inwoners te verbeteren en het ook aangenamer te maken voor onze bezoekers, handelaars en bedrijven. We zijn ambitieus. We willen alleen maar tevreden mensen die met plezier in Puurs wonen, werken en zich ontspannen. Wij willen van onze gemeente een echte leefgemeente maken, zowel inhoudelijk als op vlak van promotie en communicatie. ‘t Beste van ‘t beste voor iedereen.  

Een nieuwe identiteit

Puurs wil geen grijze muis zijn. Natuurlijk is er nog werk aan de winkel om Puurs de uitstraling te geven die we willen. We zullen er dan ook alles aan doen opdat iedereen fier kan zijn op Puurs.  

Om de nieuwe toekomst van Puurs ook zichtbaar te maken, hebben wij een nieuwe slogan en communicatiestijl laten ontwikkelen. Deze illustreren mooi waar Puurs voor staat: ‘Het leven op z’n best’.  

De gemeente neemt alvast enkele initiatieven:

Enkele voorbeelden waar we in de toekomst aan zullen werken::

  • ·         Meer winkels en horeca in een gezellige dorpskern: niet om een winkelstad te worden maar om gezellig te winkelen en te vertoeven in eigen gemeente.
  • ·         Meer kleur in onze gemeente met  bloemen, vlaggen, kunst, fototentoonstellingen, …
  • ·         Nog meer ontspannen: een groene ring rond Puurs, de plannen voor het landschapspark Fort Liezele, waterrecreatie in Ruisbroek…
  • ·         Nog meer levenskwaliteit voor senioren: ook woon-en zorgcentra en serviceflats in Breendonk en Ruisbroek
  • ·        

 Ambassadeurs zijn fier op Puurs

In Puurs is het aangenaam om leven, wonen, werken en ontspannen. Maar zijn onze inwoners  zich vandaag wel bewust van het kwaliteitsvolle aanbod werk, wonen, zorg,  vrije tijd, verenigingsleven, sport…  dat Puurs biedt? 

Citymarketing gaat om gevoelens, gezelligheid, je welkom voelen, je thuis voelen. Met stevige communicatie kunnen we verschillende doelgroepen sensibiliseren en warm maken voor onze gemeente. Daar werken wij alvast aan.

Maar ook partners zoals verenigingen, handelaars, bedrijven, scholen… kunnen dit fierheidsgevoel uitstralen en een echte ambassadeur zijn van Puurs.