Open Partijbestuur 17 maart 2016 was een succes!


donderdag, 17 maart, 2016
Open Partijbestuur 17 maart 2016 was een succes!

Op ons lokaal partijcongres werd eind december een nieuwe tekst goedgekeurd, met een nieuwe werking. Onder meer werd vooropgesteld om éénmaal per jaar een open partijbestuur te houden, waar niet alleen leden op worden uitgenodigd, maar ook niet-leden welkom zijn. Aan onze mandatarissen werd de vraag gesteld om iemand uit zijn of haar omgeving mee te nemen.

Mensen hebben meestal een zekere oppervlakkige kennis van het politieke leven, maar de stap om mee een verhaal te schrijven is minder vanzelfsprekend. Om deze drempel weg te nemen en mensen te laten proeven van het politieke leven, willen we hen daarom zelf tot op het partijbestuur brengen. 

Dit eerste partijbestuur sinds het lokale congres eind 2015 was meteen een voltreffer. Een kleine 40 personen waren aanwezig, waaronder ook vele jongeren. 

Op deze vergadering kregen de jongeren van Jong CD&V de sleutel in handen. Zij schoven uit de ontwerpcongrestekst van CD&V-nationaal, die op 8 maart op de algemene vergadering in Brussel werd goedgekeurd, enkele stellingen naar voor waarover discussies in groepjes werden georganiseerd onder leiding van deze jongeren. Stellingen gingen over allerlei beleidsdomeinen

- over de multiculturaliteit in scholen en multifunctionaliteit van schoolgebouwen,

- de kwestie van de veiligheid van onze energievoorziening: kernenergie?

- rijbewijs met punten en verplichte rij-opleiding bij opstapeling van fouten? 

- verplichte kennis van bedrijfsbeheer bij opstarten van een zaak, of iedere drempel weghalen en iedereen (met of zonder kennis) de kans geven om te starten en groeien?

- basisinkomen of niet? 

- bedrijfswagens of niet? Hoe het fileleed oplossen en de concurrentiekracht met de buurlanden wegens hoge arbeidskost behouden?

- splitting van rechten bij echtscheidingen om tegemoet te komen aan het klassieke gezin waar de vrouw gedurende bepaalde tijd geen rechten opbouwt wegens voor de kinderen zorgende.

- statiegeld op PET-flessen en andere PMD?

Het mag duidelijk zijn dat hier en daar gevoelige snaren werden geraakt en pittige discussies losbarstten. 

Alleszins is het de bedoeling van ook onze interne partijbesturen in de toekomst voldoende interactief te maken. Deze thema's hadden een vrij bovenlokale insteek. Echter, ook de lokale thema's zullen op één van volgende vergaderingen op tafel komen.