Inwoners fier op Puurs


dinsdag, 8 april, 2014

Eind 2011 peilde het citymarketingbureau Nelson naar het imago van Puurs. Hieruit bleek dat Puurs heeft heel veel troeven heeft: nieuwe infrastructuur, een mooi vrijetijdsaanbod, werk in eigen streek, een uitgebreid scholenaanbod… Het Dorpshart vullen met winkels, restaurants, terrasjes was dé grote vraag van onze inwoners.  Dé grote uitdaging? De Puursenaars fier laten zijn op hun gemeente.

Februari 2014, goed twee jaar later en heel wat beleidsacties verder, peilden we opnieuw naar het imago van Puurs. Resultaat? De grote meerderheid van de respondenten uit Puurs én van buiten Puurs voelen zich  thuis in Puurs  én zijn  fier op onze gemeente!

Peiling

In februari en maart 2014 peilde de communicatiedienst van de gemeente Puurs opnieuw naar de identiteit en het imago van de gemeente bij de ganse bevolking. Er werd een vragenlijst verspreid via de digitale kanalen zoals de website, de Facebookpagina’s en Digipuur. Zelfs verschillende kranten pikten de enquête op en plaatsten ze online. De papieren versie kon je vinden en invullen aan de gemeentelijke balies, de bib, de serviceflats, het woonzorgcentrum en de dienstencentra. Ongeveer 400 mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en uit de verschillende leefgemeenschappen vulden de enquête in. Zelfs 17% van de respondenten is geen inwoner van Puurs. Dit aantal is een representatieve steekproef.

In de vragenlijst werd onder andere gepeild naar hun mening over de dienstverlening, communicatie, wonen, winkelen, groene ruimte, sport en cultuur. Ook werd gevraagd waaraan deze mensen dachten bij het woord ‘Puurs’. Tot slot mochten ze opmerkingen en suggesties formuleren.

Resultaten

Positieve resultaten uit dit onderzoek zijn:
- Binnen de categorie dienstverlening scoort het contact met de gemeente zeer goed:  vriendelijk,  kwalitatief en snel. 
- Binnen de categorie wonen in Puurs vindt meer dan de helft het aangenaam wonen in Puurs en zal hier de komende 5 tot 10 jaar zeker blijven.
De komst van het Dorpshart met meer winkels en mét goede openingsuren is zeker een plus.
- Binnen de categorie ontspannen en groene ruimte wordt Fort Liezele als een zeer waardevol recreatiegebied ervaren.
- Binnen de categorie sport en cultuur springt de bib er bovenuit dankzij het ruime aanbod.  
- Binnen de categorie  communicatie met de burger worden de vernieuwde Puur Magazine, de website, de digitale nieuwsbrief Digipuur sterk gewaardeerd. Ook de Facebookpagina’s met snelle info springen in het oog.
- Binnen de categorie openbare ruimte en gezelligheid heeft 84% de bloementorens, fotokaders, houten paddenstoelen, vlaggen enz opgemerkt

Wat kan nog steeds beter?
- Een veiligere verkeerssituatie  voor fietsers en voetgangers op het Dorpshart
- Nog meer groen, bloemen, kleur in het straatbeeld
- Nog meer winkels, met voorkeur voor ketens en schoenwinkels
- Nog meer restaurantjes, eetcafés én terrasjes
- Blijvende aandacht voor onze leefgemeenschappen

Puurs, het leven op zijn best.

Deze slogan voegde de gemeente begin 2012 toe aan het logo. Intussen kent 75 % van de respondenten deze slogan.
De woorden die in 2011 het meest geassocieerd werden bij Puurs waren ‘doorrij-gemeente, doods, ondernemen is niet sexy… ‘.  Nu duiken ‘ mijn thuis, Dorpshart en gezellig’ het meest op.  
Op de vragen ‘ Ben je fier op Puurs?’ en ‘ Voel je je thuis in Puurs?’ vulde de overgrote meerderheid enthousiast JA in. 

Winnaars
 
Wie de vragenlijst invulde, maakte kans op een leuk prijsje. De winnaars werden persoonlijk verwittigd en mogen hun prijs afhalen aan de Vrijetijdsbalie van de gemeente Puurs.  
Bedankt aan iedereen die de vragenlijst ingevuld heeft en aan iedereen die zich inzet om van Puurs een gemeente te maken waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en te leven.