De Sloeber gaat voor korte en lange naschoolse opvang!


woensdag, 11 juni, 2014
De Sloeber gaat voor korte en lange naschoolse opvang!

Vanaf september 2014 start de gemeente Puurs samen met alle Puurse scholen met een vernieuwde naschoolse opvang: korte en lange opvang.

Opvang na de schooluren
Enkel zo kunnen we de komende jaren kwaliteitsvolle opvang buiten de schooluren voor alle kinderen garanderen. Voor de korte opvang voor­ziet De Sloeber samen met de scholen opvang in de eigen school tot 17.00u. Kies je voor de lange opvang dan brengen we je kinderen na de schooluren naar de Sloeber in Puurs of Ruisbroek. Daar kan je dan je kinderen ophalen tussen 17.00u en 18.30u.

De Sloeber Breendonk zal pas op 1 sep­tember 2015 in dit systeem stappen.

Reserveren verplicht!
Vanaf september starten we ook met een nieuw digitaal reserverings- en betalings­systeem. Je zal vooraf moeten reserveren voor opvang voor de schooluren, korte opvang of lange opvang na de schooluren. Voor de voorschoolse opvang kan je tot 06.00u de dag zelf reserveren, voor de naschoolse opvang tot 15.00u de dag zelf.

Reserveren kan vanaf een maand op voorhand via de webwinkel (www.puurs.be/webwinkel). Op het tab­blad BKO vink je de gewenste periodes aan en stort je voldoende krediet in je geldbeugel.

Een uitgebreidere omschrijving van deze nieuwe manier vind je in het huishoudelijk reglement van De Sloeber.

Infoavonden voor ouders
Omdat een nieuwe manier van werken vragen met zich meebrengt, organiseren we drie infoavonden:

• Ruisbroek: 18 juni om 19.30u in de Nieuwe Ark
• Breendonk: 19 juni om 20.00u in Pae­penheide
• Puurs, Liezele, Kalfort: 23 juni om 20.00u in theaterzaal, CC de Kollebloem

We geven je dan graag een woordje uitleg bij dit nieuwe opvangsysteem, de nieuwe reservatiemethode en hoe de geldbeugel werkt. Als je niet aanwezig kan zijn op de infoavond voor jouw leefgemeenschap ben je uiteraard welkom op één van de twee andere avonden. En uiteraard is de jeugddienst steeds bereid om jouw vra­gen telefonisch of aan de jeugdbalie te beantwoorden.