Chris Coeck


Persoonlijke informatie
Chris Coeck
Schipstraat 31
2870 Puurs-Kalfort
Reet

Chris deelt reeds 31 jaar lief en leed met Catherine Peeters. Zij hebben samen twee toffe zonen Kevin en Sigurd die beiden ondertussen de ‘veilige thuishaven’ maar ook hun Ruisbroekse ‘Don Bosco scoutsnest’ verlaten hebben.

Eind november 2011 kregen Chris en Catherine van Kevin en Leen een vroeg nieuwjaarsgeschenk en werden zij voor de eerste maal ‘vake’ en ‘moeke’ van een sterke kleinzoon Boris. In september, wellicht kort na Kalfort Kermis, komen Sigurd en Kelly met een tweede kleinzoontje aankloppen!!

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
chris.coeck@skynet.be
0475/798628
Partijgegevens
gemeenteraadslid
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Cultuur
Inburgering - migratie - asielbeleid
Jeugd - jongeren
Landbouw - platteland
OCMW - welzijn
Senioren
Waar sta ik voor?

Ik sta voor een sociaal eerlijk Puurs waar aan alle mensen voldoende kansen en middelen worden geboden ongeacht hun ‘zijn’ en met respect voor hun capaciteiten doch ook voor hun beperkingen. Ook voor hen moet Puurs een gemeente zijn en blijven waar het goed is om te wonen, te werken, te spelen, te sporten…. 

Ik sta voor openheid en verdraagzaamheid. Ik wil mij actief inzetten tegen de verdere verzuring en verkilling van onze samenleving ook binnen onze eigen leefgemeenschappen. Het is belangrijk om rekening te houden met elkaar en opnieuw  iets meer van elkaar te verdragen. Daarnaast wil ik ingaan tegen het politieke nee-gevoel! 

Ik sta voor de verdere uitbouw van een vlotte dienstverlening naar de burger toe; ik geloof in het centraliseren van diensten en het gebruik van het ‘uniek loket’ waarbij de gebruikers duidelijke geïnformeerd worden over het aanbod van diensten en mogelijkheden. 

Ik sta voor bruisende leefgemeenschappen waar de inwoners kunnen genieten van talrijke initiatieven, waar er tijd genoeg is om samen eens lekker te ‘buurten’, waar individu’s kunnen integreren in het ‘wij’-gevoel evenwel met voldoende ruimte voor ieder zijn eigenheid. 

Ik sta voor het Kalfortse gemeenschapsleven en zijn sterke verenigingen. Ik sta voor een goede samenwerking tussen o.a. jeugd-,  muziek-, sport en  parochiale verenigingen, het Kalforts Kermiscomité, het lokale bestuur en de gemeentelijke diensten. Dit teamwerk resulteert reeds decennia tot de topper van Kalfort: de jaarlijkse ‘Maria-ommegang’ en de 10-daagse’ Kalfort Kermis’

 Ik sta voor het project Vrededael als nieuwe hart voor Kalfort, een polyvalente site waar niet alleen de verenigingen maar ook alle inwoners een vernieuwde ‘place to be’ geboden wordt.